Waar Hovedgaard

Waar Hovedgaard1
Waar set fra parken
parken fra Waar Hovedgaard
Parken
koekken på Waar Hovedgaard
Det gamle køkken
Hovedindgang til Waar Hovedgaard
Indgang til Waar

Waar slot blev opført fra 1587 til 1590. Bygmesteren var Karine Friis , enke efter herremanden og lensmanden Bjørn Andersen. Bygningen blev opført som en af de største herregårdsanlæg i Nordjylland, med 3 fløje og i 3 etager, med tårn, voldgrav og vindebro.

Jordtilliggende på i de første århundreder var på ca. 10.000 ha. Indtægtskilderne var kvægbrug, fiskeri og ikke mindst en indbringende færgefart fra Staun til Attrup i Hanherred. Uden for Waar´s mure ligger stadig den gamle rejselade, hvor de rejsende kunne overnatte når de ventede på færgen.

I 1722 ville den daværende ejer Jokum Poulsen gøre huset til en tidssvarende bolig. Han rev øverste etage ned og sløjfede voldgravene, og anlagde en stor have i voldanlægget.

Igennem 1800 tallet blev Waar, sammen med de fleste andre nordjyske herregårde, offer for dårlige tider, og jorden blev gradvist solgt fra. I 1922 blev de sidste 500 ha. solgt, delvist til staten, som udstykkede mange små statshusmandsbrug.

Den kendte forfatter Knuth Becker købte i 1934 Waar, og ejede den til sin død i 1975.

I 1977 købte Vivi og Anders Amager herregården som en næsten ruin. Det skulle være hjemsted for familien Amager. Der blev lagt nyt tag på og renoveret indvendigt. 2 naboejendomme er blevet tillagt, så ejendommen ligger som en helhed i Vår ådal.

Idag ejes herregården af Vivi og Anders og deres 4 børn. Lykke Amager Janek står for B&B og den daglige drift.